Ergocoaching, werkplekonderzoek, advies en begeleiding

Werkplekonderzoek

Met het integraal werkplekonderzoek kunt u gezondheidsklachten voorkomen of verhelpen. Op basis van het integrale werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Een werkplekonderzoek wordt op kantoor of thuis uitgevoerd. Door middel van een vragenlijst gaan wij in gesprek met de werknemer over zijn (thuis) werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Er wordt gekeken naar:

  • De fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Veiligheid
  • Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress

Na het gesprek zullen wij met de medewerker zijn of haar werkplek bekijken en advies geven over de juiste werkhouding. Uit de resultaten van het gesprek en het werkplekonderzoek zullen wij een advies uitbrengen. Deze zal zowel met de werknemer als de werkgever worden gedeeld. In het advies rapport worden onze bevindingen vermeld en eventueel gemaakte afspraken vast gelegd. Tevens wordt er een evaluatie moment afgesproken om te kijken hoe het gaat na het onderzoek.

Wat zijn de voordelen van een werkplekonderzoek?

  • Een werkplekonderzoek helpt vroegtijdig klachten voorkomen en het verhelpt eventuele klachten
  • Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
  • Uw organisatie krijgt hulp om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • De werkgever toont aan een aantrekkelijke werkgever te zijn. De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken en te reduceren.


Bent u geïnteresseerd in een werkplekonderzoek of wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Danny van Haften op 06-48799452 of mail ddvanhaften@vanhaften-ict.nl